#1 2012-01-15 16:25:49

michal8m

Administrator

Zarejestrowany: 2011-02-03
Posty: 45
Punktów :   

Muzyczka

TC equ 262
TD equ 294
TE equ 330
TF equ 349
TG equ 391
TA equ 440
TH equ 494
TCC equ 523
TDD equ 587
TEE equ 659
TFF equ 698

assume cs:code,ss:stac,ds:data

data segment
     dzwiek db 'gageegageeDDhhCCggaaChagagegaaChagagegDDFDhCECgegfdccck'
     czasy db '021000210001010101010210210101021021010102100021021000'
     d dw 0
     c dw 0
ends

stac segment
    dw   128  dup(0)
ends

code segment
start:
    mov ax, data
    mov ds, ax
    mov es, ax
    jmp dal

  gr:      mov dl,czasy[si]
           cmp dl,'0'
           je cala
           cmp dl,'1'
           je polo
           cmp dl,'2'
           je cwia
        grd:
            in al,61h
            or al,3
            out 61h,al
            mov bx,d
            mov ax,34ddh
            mov dx,12h
            div bx
            out 42h,al
            mov al,ah
            out 42h,al
            mov al,0b6h
            out 43h,al
            mov dx,4240
            mov cx,c
            mov ah,86h
            int 15h
            inc si
            in al,61h
            and al,0
            out 61h,al
            jmp dal

        cala:
        mov c,15
        jmp grd

        polo:
        mov c,8
        jmp grd

        cwia:
        mov c,5
        jmp grd

        ddf: mov d,TF
        jmp gr
        da: mov d,TA
        jmp gr
        ddh: mov d,TH
        jmp gr
        de: mov d,TE
        jmp gr
        dg: mov d,TG
        jmp gr
        ddd: mov d,TD
        jmp gr
        dc: mov d,TC
        jmp gr
        dddd:mov d,TDD
        jmp gr
        dee:mov d,TEE
        jmp gr
        dff:mov d,TFF
        jmp gr
        dcc:mov d,TCC
        jmp gr
;ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
dal:
     mov dl,dzwiek[si]
     cmp dl,'k'
     je kon
     cmp dl,'g'
     je dg
     cmp dl,'a'
     je da
     cmp dl,'h'
     je ddh
     cmp dl,'f'
     je ddf
     cmp dl,'e'
     je de
     cmp dl,'d'
     je ddd
     cmp dl,'c'
     je dc
     cmp dl,'D'
     je dddd
     cmp dl,'E'
     je dee
     cmp dl,'F'
     je dff
     cmp dl,'C'
     je dcc
    ;pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
kon:mov ax, 4c00h
    int 21h
ends

end start

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
jogle.edu.pl Learn More kraj Szkolenia Hurtownia